SEGUEIX EL RITME DE LA NATURA

Joan Masó, Ester Prat, Joan Pino, Corina Basnou, Alberto Masa, Ester Manzano, Iñigo Lamsfus, Cristina Montachini, Camille Pelloquin, Montserrat Busto, Jordi Cunillera, Xavier de Yzaguirre, Uta Wehn
Ground Truth 2.0
CREAF, Altran, Starlab, SMC, IHE-Delft

Context

La fenologia és l’observació dels canvis estacionals en plantes i animals, tals com la floració, l’aparició d’insectes i la migració de les aus. Es necessiten ciutadans amants de la natura que vulguin aprendre a fer observacions fenològiques i ajudar els científics a estudiar els impactes del canvi climàtic.

OBJECTIUS

Contribuir a aportar dades fiables i àmpliament distribuïdes d’observacions fenològiques
Avaluació dels efectes del canvi climàtic i les estratègies de les espècies per adaptar-s’hi.

Materials

Ordinador i/o dispositiu mòbil amb accés a internet

Steps to follow

1.

Registrar-se a l’Observatori Registreu-vos a www.ritmenatura.cat. Un cop registrats, podreu desar les ubicacions d'observació i les plantes o animals que vigilareu durant tot l'any. També podreu informar dels canvis fenològics que observeu cada setmana, així com accedir a informació i enllaços de referència si us interessa.

2.

Aprendre com observar Un cop preparats per observar, hi ha unes quantes coses que necessiteu conèixer per registrar les observacions de la millor manera possible. A l’Observatori trobareu la informació necessària per aprendre les diferents formes d’observació, regular o puntual, com efectuar-les, i la informació que haureu de registrar en cada cas. També podreu resoldre dubtes.

3.

Seleccionar l’espècie o espècies a observar Un cop familiaritzats amb l’observació fenològica, caldrà que decidiu quina espècie o espècies voldreu seguir i de quina manera (observació regular o puntual). A l’Observatori trobareu àmplia informació sobre les espècies a seguir i les seves fenofases per tal que us sigui fàcil decidir les vostres observacions.

4.

Sortir i observar Agafeu algun dispositiu mòbil (o paper i llapis si no en teniu) i sortiu al carrer a observar la vostra espècie. Observeu bé el seu estat, els seus canvis, documenteu-los gràficament i disfruteu del moment. I quan hagueu acabat, no us oblideu de registrar les vostres observacions.

5.

Recollida de dades posterior a l’experiment

This activity has received funding  from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme  under grant agreement No 689744

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies