RECICLATGE > CONTAMINACIÓ

Jordi Pietx i Colom i Esther Garcia, ECOEMBES

INTRODUCCIÓ

Imagina tot el procés de fabricació d’un envàs des de zero, tenint en compte l’obtenció de primeres matèries. Ara pensa en com es redueix aquest procés si fem servir materials reciclats. La diferència és un gran estalvi d’aigua, energia i, per tant, d’emissions de CO2 que no van a l’atmosfera.

OBJECTIUS

Quantificar el benefici que suposa el reciclatge setmanal de llaunes de metall i envasos de plàstic.

MATERIALS

  • Bosses grogues
  • Fulls de registre setmanal de quantitat i tipus d’envasos generats diàriament
  • Taula d’equivalències dels estudis Unesco i Cidaut en col·laboració amb Ecoembres

Passos a seguir

1.

RECOLLIR i reciclar residus d'envasos generats a la llar (llaunes de metall i envasos de plàstic).

2.

INTRODUIR els envasos reciclats en la taula d'equivalències de l'Estudi Unesco i l'Estudi Cidaut.

3.

RECOLLIR el sumatori d'estalvis en forma de minuts d'emissió d'un tub d'escapament.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Lloc


Data (dia, mes i any)

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies