PINTURA FOTOCATALÍTICA

Albert Tarancón, Víctor Izquierdo i Teresa Andreu
Àrea de Materials Avançats per a l’Energia, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

INTRODUCCIÓ

L’ús de l’energia solar també pot millorar la qualitat de l’aire de forma directa. Els recobriments fotocatalítics permeten millorar la qualitat de l’aire que respirem descomposant l’estructura química de certs contaminants que es troben a l’atmosfera. L’ús extensiu de pintures fotocatalítiques facilita que raigs ultraviolats provoquin una reacció química que descomposa partícules contaminants a l’aire. Quantificarem la seva capacitat per millorar la qualitat de l’aire.

OBJECTIUS

Emprant pintures que contenen materials fotocatalítics podrem observar com certs materials aprofiten una part de l’espectre solar (en aquest cas l’ultraviolat) per catalitzar reaccions químiques. Aquestes reaccions poden ajudar a millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.

MATERIALS

  • Pintura fotocalítica (preu aproximat 6-9 €/litre, distribuïda en grans magatzems de bricolatge. Clic aquí)
  • Blau de metilè (preu aproximat 5 €, distribuït en botigues de mascotes per a aquaris)
  • Cartró pla d’uns 10 x 10 cm
  • Assecador de cabells
  • Llanterna/làmpada de llum negra (preu aproximat 20-25 €, distribuïda en botigues de mascotes i grans magatzems)
  • Estris de pintura: rodet/pinzell i cubeta

PASSES A SEGUIR

1.

PINTAR el tros de cartró amb pintura fotocatalítica i assecar-la amb l'assecador.

2.

ESTUDIAR la capacitat de conversió del panell fotocatalític.

3.

DIPOSITAR una certa quantitat de blau de metilè sobre el panell fotocatalític.

4.

IL•LUMINAR amb la font de llum negra i observar l'oxidació del compost orgànic.

5.

FER el mateix experiment amb llum solar.

6.

ANOTAR el temps de conversió del procés.

7.

PINTAR qualsevol paret amb pintura fotocatalítica.

8.

MESURAR i anotar la superfície pintada.

Puja les dades per poder convertir aquest esforç en una millora quantitativa de la qualitat de l’aire.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

ON S'HAN RECOLLIT LES DADES


IMATGE

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies