OCELLS DELS JARDINS

Seguiment de la biodiversitat ornitològica als jardins de Barcelona

Abel Julien, Ocells dels Jardins
Institut Català d’Ornitologia

INTRODUCCIÓ

Barcelona té una avifauna interessant en qualitat i quantitat, que trobem a jardins públics i privats. Diagnosticar la salut de les poblacions d’ocells en entorns humanitzats és una tasca important que cal abordar de forma col·lectiva.

OBJECTIUS

Registrar observacions ornitològiques als jardins per analitzar les superpoblacions d’ocells.

MATERIALS

  • Prismàtics
  • Fitxa de camp (disponible a http://www.ornitologia.org/ca/fitxa_jardins.pdf)
  • Llapis i llibreta
  • GPS per georeferenciar l’observació
  • Mòbil per poder enregistrar el so

PASSES A SEGUIR

1.

DEFINIR els jardins als quals es farà el seguiment.

2.

FER observacions periòdiques amb la freqüència que es desitgi (cada dia, un cop al mes o de tant en tant).

3.

REGISTRAR només els ocells que estiguin fent ús del teu jardí o espai.

Fitxa de camp http://www.ornitologia.org/ca/fitxa_jardins.pdf i informació bàsica estaciociutat.barcelona

4.

REGISTRAR només els ocells que estiguin entrant i sortint del niu, bevent aigua o caçant insectes.

5.

ANOTAR a la fitxa de camp el llistat complet de les espècies observades, el nombre màxim d'individus diferents de cada espècie i l'interval de temps en què has estat observant el jardí.

6.

PRENDRE nota de totes les espècies d'ocells, no només dels que semblin més interessants.

7.

NO COMPTAR el mateix individu diverses vegades.

8.

PUJAR sons i imatges.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Lloc de l'observació


Data de l'observació

Estona d'observació en minuts

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies