FULLES A LA CIUTAT

Mesura de LAI

Shawn C. Kefauver i Adrian Gracia Romero
Ecofisiologia de Conreus Mediterranis
Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Fisiologia Vegetal

INTRODUCCIÓ

La quantitat de verd de la ciutat es mesura amb l’índex de superfície foliar (leaf area index = LAI). Augmentar el verd no només comporta millorar la qualitat de l’aire, sinó que també suposa influir en altres factors climàtics relacionats amb la nostra salut, com ara l’efecte illa de calor. El primer pas per augmentar el verd és conèixer el LAI.

OBJECTIUS

Quantificar amb algoritmes matemàtics la cobertura de la vegetació i la densitat o la biomassa de la superfície foliar (mesurada per l’índex LAI) dels parcs i els jardins de la ciutat.
Veure quines són les estratègies més adients per augmentar la superfície foliar de tota la ciutat.

MATERIALS

  • Qualsevol telèfon intel·ligent Android amb connexió a Internet o wifi
  • Lent en forma d’ull de peix per a càmera mòbil (recomanem el model MPOW MFE1N, d’un cost aproximat de 20 EUR)
  • Cordill d’1,5 m i pes per lligar-lo a un extrem
  • Brúixola física o digital
  • Metre per marcar la distància entre punts de mesura

PASSES A SEGUIR

1.

CONNECTAR-SE a Internet i anar a Google Play.

2.

CERCAR «ODK» i triar «ODK Collect» d'«Open Data Kit».

3.

INSTAL·LAR l'aplicació mòbil ODK Collect.

4.

INICIAR l'aplicació ODK Collect al telèfon mòbil.

5.

CONNECTAR-SE al servidor Aggregate de l'UB Doctor X LAI.

Per canviar les preferències d'ODK Collect, prémer el botó de menú dedicat del dispositiu quan es trobi a la pantalla d'inici d'ODK Collect.

Als dispositius Android 3.x i 4.x sense un botó dedicat a les funcions del botó Menú, s'hi accedeix a través de l'estret glif vertical de tres petits quadrats que es mostra a la part superior dreta de la barra de menú. Des de «General Settings», seleccionar «Server» i canviar l'apartat d'«ODK Aggregate Settings» al mig per l'URL següent: https://universitatbarcelonadoctorxlai.appspot.com.

6.

DESCARREGAR el formulari Doctor X LAI.

7.

SELECCIONAR «Get Blank Form» per descarregar del servidor els fulls en blanc anomenats Doctor X LAI, que es poden omplir.

8.

ANAR als parcs i els jardins per fer les mesures, sense oblidar l'objectiu ull de peix, la brúixola, el cordill i el plom o pes si també es volen recollir dades de forma analògica (vegeu la recepta associada).

9.

MESURAR el LAI d'unes àrees del parc o el jardí. Cal seleccionar una àrea d'uns 50 x 30 m2 d'interès al parc.

10.

FER línies de punts de mesura amb 10 m entre cada punt i 10 m entre cada transsecte (per a un total de 15 punts).

11.

SEGUIR les instruccions del formulari del mòbil per afegir-hi primer les dades del grup i després les dades del LAI a una alçada inferior a 1,5 m (vegeu la recepta de superfície foliar analògica).

12.

CONNECTAR-SE a Internet (millor utilitzar wifi).

13.

TORNAR a «Send Finalized Form (15)» per seleccionar les imatges i prémer el botó «Send Selected».

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

LOCALITZACIÓ


DATA DD/MM/AAAA

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies