FLORA URBANA I SALUT

Pol·linització i al·lèrgies

Jordina Belmonte i Concepción de Linares, Punt d’Informació Aerobiològica, ICTA-UAB

INTRODUCCIÓ

A les ciutats hi ha plantes. Algunes les han escollit els responsables de jardineria i les trobem a parcs, places i carrers. Altres creixen espontàniament. Les ciutats han de tenir plantes, i com més diverses, millor, però en escollir les espècies hem de fer atenció a factors com la floració i les pol·linitzacions molt abundants, que ocasionen al·lèrgies als ciutadans.

OBJECTIUS

Identificar les plantes urbanes i observar la seva època de floració.
Aportar dades per conèixer les èpoques de risc i poder prendre precaucions.

MATERIALS

  • Guia d’identificació de plantes del teu entorn (ex.: http://lap.uab.cat/aerobiologia )
  • Sistema per anotar periòdicament (ex.: app Plant*tes, agenda electrònica o paper i llapis)

PASSES A SEGUIR

1.

SELECCIONAR la o les plantes que voldràs estudiar segons el teu risc d'al·lèrgia.

2.

OBRIR una fitxa per cada planta que vulguis estudiar i posar-hi el nom de la planta i el lloc on es troba.

3.

VISITAR la o les plantes escollides periòdicament, sobretot durant l'època de floració.

4.

FOTOGRAFIAR la planta escollida.

5.

ANOTAR: - Geolocalització - Data (dia, mes i any) d'observació - Detalls del seu estat fenològic: sense flor / amb flor formant-se / amb flor oberta / amb fruit (es pot donar alhora més d'un d'aquests casos)

6.

REPETIR les visites fins que hagi acabat la floració de la planta i estigui en la fase de fruit.

MOLT IMPORTANT: si fas el seguiment d’una planta que et causa al·lèrgia, fes-ho prenent totes les precaucions, com ara evitar que el pol·len t’arribi als ulls, el nas i la gola utilitzant ulleres i mascareta.

Per a més informació, visita el web http://lap.uab.cat/aerobiologia.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Geolocalització


Data (dia, mes i any) d'observació

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies