COLUMNA D’AIGUA

Anna Martínez Duran, Fabiola Meignen, Escola d’Arquitectura La Salle, URL
Juliana Avilés, Eduardo Vargas, Fabio Tomaz, muntatge (estudiants)
Delfina Ameijeiras, Adriana Lozano, Daniela Morán, Laura Torrico, disseny gràfic i fotografia (estudiants)

INTRODUCCIÓ

Construeix a casa teva aquesta columna d’ampolles de plàstic per a la reutilització de les aigües grises domèstiques. L’aigua circula a través dels diferents filtres naturals i va perdent partícules i residus. No es converteix en aigua potable, però es pot fer servir per regar i netejar.

OBJECTIUS

L’objectiu del taller és contribuir a entendre el cicle de l’aigua i a augmentar la nostra consciència que l’aigua és un bé escàs i fonamental per a la vida. D’aquesta manera, a través d’una experiència molt senzilla, una aigua que acabaria a la xarxa de sanejament es tracta i es reutilitza; en definitiva, es valoritza. Petits gestos comporten grans canvis.

MATERIALS

 • 2 contenidors de plàstic de 22 l
 • 2 contenidors de plàstic d’11 l
 • Tubs de PVC d’1 m de llarg i 32 mm de diàmetre
 • 1 derivació en T de tub PVC
 • Grava gruixuda (20 – 60 mm)
 • Grava mitjana (8 – 20 mm)
 • Grava fina (2 – 8 mm)
 • Mosquitera
 • Cotó
 • Esparreguera (Aspargus sprengeri) i lliri d’aigua (Zantedeschia aethiopica)
  Eines: cúter, paper de vidre, serra, adhesiu per a PVC…

PASSES A SEGUIR

1.

PREPARAR els materials - Netejar les graves. - Foradar els contenidors segons la mesura dels tubs de PVC. - Perforar els tubs de PVC amb petits orificis per a l’entrada/sortida d’aigua. - Col·locar els contenidors a diferents altures amb els seus respectius tubs d’entrada i sortida de l’aigua..

2.

COLOCAR els materials - Els contenidors de 22 l es fan servir per al primer pas (trampa de greixos) i per al tercer (filtre de plantes). - Els contenidors d’11 l són per al filtre de graves i el contenidor final, per a l’emmagatzematge de l’aigua neta (no apta per al consum). - El sistema funciona tant per vasos comunicants com per gravetat.

3.

EMPLENAR els contenidors 1r contenidor: el més alt, funciona com a vas comunicant per separar greixos. Es col·loca una derivació en T, amb sortida a la part inferior. 2n contenidor: s’emplena amb graves, en tres capes de fina a gruixuda, i es col·loca un tub perforat a la part més baixa perquè reculli l’aigua fins al contenidor següent. 3r contenidor: el de les plantes aquàtiques, que es disposen a la terra amb una capa de graves inferior. El tub perforat condueix l’aigua fins a la sortida. 4t contenidor: l’aigua caurà en forma de font sobre l’últim contenidor.

4.

Comprovació del sistema - Abocar l’aigua bruta al primer contenidor. - L’aigua ha de travessar les diferents capes dels contenidors fins que caigui a l’últim (de recollida). - Comprovar que l’aigua surt transparent (no apta per al consum).

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Tipus d’elements utilitzats (ampolles, filtres, plantes)

Espai domèstic en què s’ha fet (pati, terrassa, jardí, etc.)

Color de l’aigua depurada

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies