CEL·LES SOLARS AMB VERDURES

Laia Pellejà, Fernando Gomollón-Bel, Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

INTRODUCCIÓ

En el procés de fotosíntesi, les plantes transformen la llum solar en energia. Per tal d’aprofitar la llum que ens arriba del sol, podem copiar els processos de les plantes i utilitzar compostos orgànics (com la clorofil·la o els carotens) per fer electricitat.

OBJECTIUS

Preparar cel·les solars amb productes que podem comprar al supermercat (com verdures o espècies) per produir energia suficient per encendre un díode LED.

MATERIALS

 • Aigua
 • Acetona
 • Gots
 • Espinacs, col llombarda, safrà, curri, vi
 • Vidre conductor recobert de TiO2
 • Vidre conductor
 • Llapis
 • Betadine (o dissolució de iode similar)
 • Pinces de papallona
 • Voltímetre, cables i cocodrils
 • Llum solar
 • Díodes LED de diferents colors

PASSES A SEGUIR

1.

PREPARAR els sucs i les extraccions de les verdures i les espècies.

2.

SUBMERGIR els vidres amb TiO2 en els sucs durant 10-15 minuts.

3.

NETEJAR els vidres i assecar-los.

4.

PINTAR l'altre vidre amb el llapis fins a cobrir tota la superfície.

5.

POSAR els vidres l'un contra l'altre i fixar-los amb les pinces de papallona.

6.

INTRODUIR el Betadine entre els vidres.

7.

PINÇAR els cocodrils a cadascun dels vidres i connectar-los al voltímetre o als LED.

8.

OBSERVAR que diferents verdures absorbeixen llum de diferents colors i aconsegueixen diferents voltatges.

9.

RECOLLIR les dades de voltatge per a diverses verdures.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

GEOLOCALITZACIÓ


Data (dia, mes i any)

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies