BIOCHAR

Millorant la qualitat del sòl

Teresa Sauras, Núria Roca
Secció de Fisiologia Vegetal, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Sara Cabrero, Anna Rigol, Miquel Vidal
Secció de Química Analítica, Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

Els sòls urbans tenen poca capacitat per retenir aigua i nutrients per a un creixement adequat de les plantes i poden contenir substàncies contaminants, com ara metalls pesants. Una bona qualitat dels sòls permet tenir zones verdes frondoses que millorin la salut de la població.

OBJECTIUS

Millorar la qualitat del sòl amb l’addició de biochar (producte d’origen orgànic reciclat a partir de la transformació de biomassa).

MATERIAL

  • Sòl urbà de prop de casa teva
  • Biochar
  • Reciclatge d’ampolles d’aigua de 33 cl de plàstic transparent
  • Cotó fluix
  • Paper film o d’alumini
  • Aigua
  • Paper indicador per a la mesura del pH
  • Taula amb escala de pH
  • Balança de cuina

PASSES A SEGUIR

1.

ESCOLLIR un sòl urbà i georeferenciar-lo.

2.

PREPARAR una mescla de sòl amb entre un 2 % i un 5 % de biochar sobre el pes del sòl.

3.

TALLAR dues ampolles d'aigua per la meitat i, amb el tap posat, col•locar-ne la part del coll cap per avall.

4.

COL•LOCAR cotó fluix al coll de les ampolles de manera que permeti passar l'aigua, però no el sòl.

5.

Per sobre del cotó, EMPLENAR una ampolla només amb sòl i l'altra amb la mescla de sòl i biochar fins que ocupi la meitat del volum.

6.

PESAR-LES i ANOTAR-NE el pes.

7.

POSAR la part de les ampolles amb el sòl i la mescla de sòl-biochar, sempre amb el tap a la part inferior, dins l'altra part de l'ampolla.

8.

ANAR-HI AFEGINT aigua a poc a poc i mullant tota la superfície fins que el volum d'aigua superi aproximadament 1 cm el nivell del sòl i de la mescla de sòl-biochar.

9.

TAPAR la part superior amb paper film o d'alumini per evitar que s'evapori l'aigua i deixar el sòl en contacte amb l'aigua durant 24 hores.

10.

RETIRAR el tap i deixar que l'aigua s'escorri durant 48 hores.

11.

RETIRAR el cotó fluix moll, per així no tenir en compte el pes de l'aigua que hagi retingut.

12.

PESAR novament la part de l'ampolla que conté el sòl i la de mescla de sòl-biochar. La diferència respecte al pes inicial permet calcular el tant per cent d'aigua retinguda.

13.

MESURAR el pH de l'aigua submergint el paper indicador a l'aigua que ha passat a través del cotó fluix a l'altra part del recipient.

14.

COMPARAR el color obtingut amb els que es mostren a l'escala de la taula de pH per tal d'obtenir el valor de pH.

15.

COMPARAR els resultats obtinguts, tant pel que fa a la retenció hídrica com al pH, per al sòl i per a la mescla de sòl-biochar.

16.

REPETIR l'experiment amb quantitats diferents de biochar fins a trobar la mescla que ens doni els millors resultats per al sòl escollit.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Geolocalització, procedència del sòl


Data DD/MM/AAAA

Concentració de pH

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies