AIGUA EN CADENA

INTRODUCCIÓ

La instal·lació consisteix en una sèrie de contenidors col·locats en sèrie, a través dels quals l’aigua va circulant, per gravetat i vasos comunicants, i va perdent partícules i residus mitjançant una sèrie de filtres naturals. L’aigua es pot fer servir per regar i netejar patis i jardins (no és potable).

OBJECTIUS

L’objectiu del taller és contribuir a entendre el cicle de l’aigua i a augmentar la nostra consciència que l’aigua és un bé escàs i fonamental per a la vida. D’aquesta manera, a través d’una experiència molt senzilla, una aigua que acabaria a la xarxa de sanejament es tracta i es reutilitza; en definitiva, es valoritza. Petits gestos comporten grans canvis.

MATERIALS

 • 5 ampolles de plàstic d’1,5 l
 • 2 m de barra metàl·lica (8 mm)
 • 1,5 m de tub de PVC (10 mm)
 • Grava gruixuda (20 – 60 mm)
 • Grava mitjana (8 – 20 mm)
 • Grava fina (2 – 8 mm)
 • Mosquitera
 • Cotó
 • Carbó activat
 • Esparreguera (Aspargus sprengeri)
  Eines: cúter

PASSES A SEGUIR

1.

PREPARAR els materials - Netejar les graves. - Foradar la base de les ampolles (segons la mesura del tap). - Perforar els taps de les ampolles. - Protegir la barra metàl·lica amb el tub de PVC.

2.

TRAVESSAR les ampolles - El sistema està compost per 5 ampolles (1 d’embut, 3 de filtre i 1 de recollida). - Es disposen les ampolles consecutivament i es travessen amb la barra. - Es clava la barra 50 cm en el terreny per sostenir el sistema en vertical.

3.

EMPLENAR les ampolles de filtre Ampolles superior i inferior: Grava fina (capa de 5 cm) Grava mitjana (capa de 5 cm) Grava gruixuda (capa de 5 cm) Carbó activat Cotó Reixeta Ampolla intermèdia: Terra (capa de 8 cm) amb esparreguera Grava gruixuda (capa de 5 cm) Grava mitjana (capa de 5 cm) Grava fina (capa de 5 cm) Cotó Reixeta

4.

Comprovació del sistema: - Abocar l’aigua bruta a l’ampolla superior. - L’aigua ha de travessar les diferents capes fins que caigui a l’última ampolla (de recollida). - Comprovar que l’aigua surt transparent (no apta per al consum).

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

Quantitat d’elements utilitzats

Tipus d’elements utilitzats (contenidors, filtres, plantes)

Color de l’aigua depurada

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies